Mavi Bayrak Nedir?

Mavi Bayrak, plaj ve marinalara verilen uluslararası bir çevre ödülüdür. Bu ödül;

Mavi Bayrak Ödülü konusunda plajlar için 32 ve marinalar için 24 kriter bulunmaktadır. Bu kriterler kapsamında deniz suyunun kontrolü amacı ile plajlardan 15 gün ara ile sezon süresince deniz suyu numunesi alınmakta, mikrobiyolojik düzeyde ve üç parametrede analizler yapılmaktadır. Bu analizler “Avrupa Birliği Yüzme Suyu Direktifleri” kapsamında değerlendirilmektedir. Marinalar için deniz suyu analizi istenmemekte, sadece deniz suyunun fiziksel görüntüsü değerlendirilmektedir. Söz konusu numune alma ve analiz işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmakta ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca da bir kısmı finanse edilmektedir.
Mavi Bayrak çevrenin ve plajı kullananların korunmasını öngördüğü kadar, uluslararası turizm pazarında da büyük öneme sahiptir. Çünkü tatil yöreleri için tıpkı tesislerdeki yıldız sayısı gibi güvenli ve uluslararası bir standart içermektedir.
İşte bu özellikleri dikkate alınarak,  Mavi Bayrak Programı, ülkemizde 1993 yılında Turizm Bakanlığı’nın öncülüğünde başlatılmıştır. Programın uluslararası koordinasyonu, merkezi Kopenhag’da olan, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı (Fee) tarafından yürütmektedir. Bu kuruluş Mavi Bayrak Projesini yürütmek isteyen ülkelerin, sivil toplum kuruluşları ile temsil edilmelerini istemektedir. Bu nedenle ülkemizde Mavi Bayrak Projesi 1993 yılından bu yana, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı tarafından yürütülmektedir.
( www.mavibayrak.org sitesinden alıntıdır )

Mavi Bayrak İntermot Boğsak Motel’e Neler Kattı?

Bilinenin aksine Mavi Bayrak sadece deniz suyunun temizliğini kontrol ile sınırlı değildir. Mavi Bayrak aynı zamanda plajlarda bir çevre yönetim sistemi ve çevre bilinci de yerleştirmeyi amaçlamaktadır. Bu sebeple motelimizde yıllardır süre gelen bazı atık alışkanlıklarımızı değiştirip geri dönüşüme önem vermeye başladık. Bu doğrultuda, metal, plastik, cam, pet ve atık yağlarımızı ayrıştırarak geri dönüştürüyoruz. Organik atıklarımız otelin bulunduğu köyde hayvan yemi ve otel bahçesinde organik gübreye dönüştürülmeye başladı. Atık sularımız biyolojik arıtma tesisimizde arıtılarak, bahçe sulamada kullanılmaktadır.
Altın bröveli cankurtaranımız, mesai saatleri içerisinde yüzme alanını ve flama ve yüzer şamandralarla ayrılmış deniz araçlarının giriş – çıkış parkurunu devamlı gözlemlemektedir.
Engellilere yönelik servis ve konaklama alanlarının uyarlanması, yönlendirmede kolaylık sağlayan tabelalar, plajda içme suyu telefon ve ilk yardım malzemelerini içeren cankurtaran kulesi gibi birçok uyarlama ile avrupa standartlarında bir hizmet kalitesinin uygulamasını motele katmıştır.
Mavi Bayrak’ı elde etmek ilk etapta bizim için bir hedef, bir sonuçtu. Ancak bu hedefe ulaşınca, bunun sadece bir başlangıç olduğunu gördük. Otelin “çevre” ile ilişkisini bir daha sorguladık. Enerji sarfiyatımızı, atık kontrolümüzü ve doğa dengesindeki rolümüzü sorgular hale geldik. Bugün ise kendimize sorduğumuz soru: Daha verimli, ekolojik, çevreye daha duyarlı, enerjisini kendi üreten bir otel nasıl oluruz...